Neo Feng Shui

Omgivelserne påvirker os uanset hvor vi er. Farver, indretning og rod er med til at bestemme hvordan vi trives, både hjemme og på arbejdspladsen. Hvis vi er bevidste om hvad omgivelsernes påvirkning betyder, har vi mulighed for at ændre på det, som ikke fungerer optimalt for os. Neo Feng Shui er et redskab som bevidstgøre… Continue Reading